Back to main website

Obecné dotazy týkající se programu Modelica vkládejte do tohoto fóra.

  • Filip Ježek

    Závěry z Modelica semináře

    • Filip Ježek

      Všechny slajdy budou dostupné na internetu.